Računari u oblasti bankarstva

Informacioni sistemi imaju veoma značajnu ulogu u banci. Primena ukupne informacione tehnologije utiče na efikasnost bankarskog poslovanja. U sadašnjim uslovima privređivanja sve je veća uloga tzv. banaka podataka, koje se bave prikupljanjem, analizom i dostavljanjem … Опширније

Опширније

9 zloglasnih hakera

Na Internetu, niko ne zna da ne pripadate mafiji i možete da budete ko god hoćete! Poreklo onoga što smatramo modernom hakerskom kulturom nastalo je iz istog Kalifornijskog miljea kao i kontrakultura hiljadu devetsto šezdesetih, i … Опширније

Опширније