Konfiguracija i održavanje IP mreža

Cilj i ishod predmeta

Konfiguracija i održavanje računarskih mreža baziranih na IP protokolu u LAN, MAN i WAN
okruženju.
Po završetku kursa student će ovladati tehnikama i protokolima za konfiguraciju naprednih svičing tehnika u
LAN mreži. Zna da izabere optimalnalnu tehniku za rutiranje saobraćaja i da konfiguriše rutiranje na
centralnoj i udaljenim lokacijama IP mreže. Zna da projektuje i izabere protokole i tehnologiju za
povezivanje u WAN mreži, kao i da konfiguriše i održava uspostavljene konekcije.

Teorijska nastava

Povezivanje u LAN mreži. Tehnologije svičinga. VLAN tehnologije. Protokoli i konfigurisanje trunk
linkova. Segmentacija mreže. VTP protokol i konfiguracija. DTP protokol i podešavanje sistema.
Stekovanje svičeva. Tehnologije za poboljšano korišćenje propusnog opsega. EtherChannel konfiguracija.
Osnove rutiranja. Osnove dinamičkog rutiranja u LAN okruženju. RIPv1 i RIPv2 protokoli. Teorijske osnove.
Parametri protokola, konfiguracija i testiranje. OSPF protokol.

Praktična nastava

Hijerahijsko rutiranje. Podešavanje single-area OSPF sistema, konfiguracija i testiranje. Osnovne WAN
tehnologije. Serijsko povezivanje. Osnove Frame-Relay tehnologije. Tipovi topologija. Konfiguracija i
testiranje. PPP protokoli. Konfiguracija i održavanje. Napredne konfiguracije, PAP i CHAP opcije.

2924-konfiguracija-i-odrzavanje-ip-mreza