Школарина

Школарина укључује:

  • наставу,
  • индивидуалне консултације,
  • полагање испита,
  • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
  • неограничени приступ интернету,
  • употребу осталих ресурса факултета,
  • све потврде, уверења, обрасце, итд.

Цена кратког програма је 3.500€.

Једном речју, нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.900€:

  • Прва рата – при упису се плаћа 1560€,
  • друга рата – до 31. децембра се плаћа 1170€,
  • трећа рата – до 1. априла се плаћа 1170€.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице