Знања

  • Обучити полазнике да уз почетна знања из рачунарства на нивоу средње школе, уз скромно или никакво знање из програмирања, постепено али сигурно науче да имплементирају front-end и back-end решења употребом разиличитих технологија.
  • Самостално планирање, развој, оптимизација и одржавање веб сајтова. Креирање елемената веб страна и пројектовање корисничког интерфејса. Валидација, стандардизација и оптимизација. Познавање нових технологије и радни оквири за дизан и развој веб страна.
  • потреба принципа и правила пројектовања ефективног веб система. Коришћење програмских скрипт језика у изради фронт-енд веб апликација на бази MVC архитектуре. Динамичко креирање веб садржаја. Познавање принципа back-end програмирања, као и библиотека и радних окружења за програмирање веб апликација.
  • Повезивање са базама података. Креирање и измене у базама података и табелама. Руковање кључевима, писања скриптова и  рада са ускладиштеним процедурама, функцијама, погледима, окидачима и трансакцијама. Самостално пројектовање и имплементирање виртуелне серверске, складишне и мрежне инфрасктруктуре унутар облака. Full Stack програмирање у облаку.