План и садржај кратког програма

Редни бројНазив предметаПољеСеместарБрој часоваЕСПБ
1.       Основи програмирањаПМ13+38
2.       Дизајн и развој веб странаПМ12+38
3.       Веб системи и технологијеПМ13+28
4.       Развој инфраструктуре и сервиса у облакуПМ12+26
5.       Програмирање веб апликацијаПМ23+38
6.       SQL програмирањеПМ22+38
7.       C# програмирањеПМ23+28
8.       Развој веб апликација и сервисаПМ22+26
Укупно часова активне наставе600
Укупно ЕСПБ60