Учионице

За ефикасно и квалитетно извођење наставе на кратком програму „Full-stack developer”, у потпуности су обезбеђени потребни људски, просторни, техничко-технолошки, лабораторијски, рачунарски, библиотечки и други ресурси. Сви ресурси су примерени карактеру студија и броју полазника. Квалитет ових ресурса обезбеђује извођење теоријске и практичне наставе на високом и савременом нивоу. Имајући у виду број полазника, за овај кратки програм је резервисана посебна учионица које је комплетно опремљена рачунарима (један полазник/један рачунар), плус један рачунар, графичка табла и пројектор за наставника. Полазници преко ових рачунара имају приступ и серверима високих перформанси (Dell R910, Dell R720, HP DL585) који се налазе на Факултету. Литература потребна за извођење кратког програма у потпуности је обезбеђена и биће благовремено подељена појединачно сваком полазнику. Осим тога, постоји и велики број других библиотечких јединица, које стоје на располагању полазницима за савладавање и продубљивање градива предвиђеног наставним планом и програмом.