Методологија

  • Настава се изводи по комбинованом моделу: из учионице и истовремено се може пратити и онлајн преко Zoom платформе. По завршетку сваког термина наставе садржај часа је доступан полазницима преко платформе за учење на даљину.
  • Методологија наставе комбинује предавања, вежбе, демонстрације (учење кроз примере), као и сарадњу (рад у групама, индивиуално решавање задатака, учење кроз рад, дискусије и сл.).
  • Предвиђено је да настава буде интерактивна, поступна и заснована на практичном раду. 
  • Полазници ће у оквиру обуке, морати да ураде и одбране домаће задатке и пројекте.
  • Током извођења наставе вршиће се провере знања (провера претходно обрађеног градива).
  • Провера знања из обрађеног градива вршиће се и током специјалних недеља за проверу знања на кратким програмима (колоквијумске недеље).