Teme seminara 2021

Vizuelni Prikaz Zvuka i Promena Zvučnog Spektra

Prof. dr Ivan Elezović, Računarski fakultet

Prezentacija ima za cilj da predstavi temu sonograma tj. kako muzička tehnologija može sadržati praktičan aspekt a istovremeno određujući svestranost u smislu prilagođavanja nekih drugih muzičkih disciplina kao sto je teorija muzike u funkciji muzičke tehnologije. Pored toga, prezentacija uspostavlja načine i vezu između praktičnih i teorijskih savremenih tehnika koje se upotrebljavaju radi manipulacije zvučnog spektruma u cilju profesionalne prezentacije radijskih kao i televizijskih reportaža. Prezentacija isto tako razbija predrasude o montaži zvuka kroz spektralni grafikon koji sadrzi znatno detaljniji vizuelni prikaz audio sadržaja.

Tehnologije za razvoj aplikacija na uredjajima baziranim na Androidu

Prof. dr Maja Lutovac, Računarski fakultet

Na predavanju će biti reći o tehnologijama koje se primenjuju za razvoj aplikacija na Android baziranim uređajima, uključujući Android mobilne telefone i Android TV. Nakon uvodnog dela, gde će biti reči o vrsti Android uređaja, kao i njihovom razvoju i usavršavanju kroz istoriju, biće opisan Android softverski stek, osnovni pojmovi i elementi koji se koriste prilikom razvoja Android aplikacija, kao i alat Android Studio. Biće opisan sam proces razvoja Android aplikacija. Zatim će biti prikazana struktura jednog Android projekta i u okviru toga opisani značajni fajlovi koje se koriste prilikom implementacije. Prikazaćemo izgled Android emulatora koji se mogu koristiti tokom razvoja i testiranja, kao i primer jedne Android aplikacije.

Imprlementacija bota za automatsku navigaciju u igri Sajberpank 2077

Igor Ciganović, Računarski fakultet

Napisaćemo bota u jeziku Pajton koji upravlja igračem tako da stigne do određene destinacije koristeći putanju ucrtanu na mapi. Zatim ćemo ukratko videti primere algoritama nadgledanog učenja i ojačanog učenja.

Šta je frilensing?

Petar Prvulović, Računarski fakultet

Tema izlaganja su iskustva iz prve ruke o frilens načinu rada i životnom stilu. Govorićemo o tome šta je frilens, kako i zašto postati frilenser i kako se održati u tom svetu. Napravićemo osvrt i na aktuelnu temu regulisanja poreske obaveze za frilensere i objasniti koji načini postoje da frilenser legalno posluje.

Robotika: istorijat i primene

Prof. dr Mladen Stanojević, Računarski fakultet

Robotika danas predstavlja jednu od najdinamičniji grana računarskih nauka, pri čemu novi roboti sve uspešnije reprodukuju različite ljudske sposobnosti. Iako se smatra da je robotika počela da se razvija u 20. veku, početke razvoja treba tražiti mnogo ranije u radovima Leanarda da Vinčija u 15. veku, razvoju mehaničkih lutaka u Japanu (17.-19. vek), malog pisara (18. vek) ili čoveka na paru (19. vek). Međutim, intenzivan razvoj robotike je zapravo započeo tek u drugoj polovini 20. veka sa razvojem tehnologije i računara. Od tada roboti počinju da nalaze svoju primenu u gotovo u svim oblastima ljudskog delovanja, počevši od primene u domaćinstvu, medicini, industriji, opasnim situacijama i okruženjima, građevini, poljoprivredi, vojsci, itd.

Primena veštačke inteligencije u igranju igara

Branislav Milojković, Računarski fakultet

U predavanju će biti izloženo nekoliko pristupa za razvoj veštačke inteligencije koja može da igra različite igre. Ova oblast je veoma interesantna i još uvek relevantna, iako se na njoj radi već više od 50 godina. Analiziraće se algoritmi za igranje igara poput X-O, šaha i goa. Biće diskutovano kako ovi algoritmi mogu da se primene u drugim oblastima, i kako izgleda budućnost razvoja veštačke inteligencije uopšteno.

Modelcentrični pristup u kreiranju i održavanju relacionih baza podataka

Ana Marković, Računarski fakultet

Na predavanju će biti prikazan jedan jednostavan relacioni model baze podataka. Model će biti proširivan tokom predavanja. Slušaoci će biti sprovedeni kroz sve faze razvoja baze podataka: konceptualno modelovanje, logičko modelovanje, fizičko modelovanje i generisanje koda. Biće objašnjeni koncepti. Baza će biti podignuta na udaljen server kako bi slušaoci videli primenjivost pristupa u praksi.

Laboratorija za slučajnost

Prof. dr Nevena Marić, Računarski fakultet

Da li je ijedna ljudska aktivnost potpuno predvidiva ili uvek postoji i efekat slučajnosti? Da bi modelovali i proučavali različite oblasti ljudskog i ne-ljudskog delovanja uglavnom moramo da uračunamo taj efekat. To se izvodi na različite načine kada se prave račun(ar)ski modeli od finansija do medicine i stotina drugih oblasti. Pričaćemo o tome kako da simuliramo slučajne dogadjaje na računaru i koliko su onda oni zapravo slučajni.

Dizajn korisničkog interfejsa i razvoj interaktivnih prototipova

Filip Topuzović, Računarski fakultet

Učesnici radionice će se upoznati sa osnovnim načelima savremenog dizajna korisničkog interfeja i razvoja interaktivnih prototipova za potrebe mobilnih aplikacija i veb dizajna. Posredstvom onlajn alata za brzi razvoj prototipova Figma, učesnici će imati priliku da razviju interaktivni vizuelni koncept mobilne aplikacije i da se upoznaju sa ključnim dizajnerskim principima kao što su hijerarhija, dinamika, kontrast, upotrebljivost i pristupačnost. Razvijena rešenja će se u realnom vremenu testirati na mobilnim uređajima učesnika, pružajući im mogućnost da se na neposredan način upoznaju sa procesom rada u industriji dizajna.

S-programiranje na portalu Petlja

Prof. dr Bojana Dimić Surla, Računarski fakultet

Učesnici radionice će se upoznati sa RAF kursom iz programiranja na portalu Petlja. Radionica će pokriti nekoliko osnovnih tema iz programiranja kao što su tipovi podataka i promenljive, komunikacija preko sistemskog ulaza i izlaza, operatori i naredbe grananja i petlje. Kroz izradu zadataka upoznaćemo se sa celim postupkom realizacije programa preko pripreme, analize, algoritamskog načina razmišljanja do implementacije manjih programa u programskom jeziku C. Svaki program će moći automatski da se testira onlajn na portalu Petlja u okviru kursa Računarskog fakulteta.

Videobolt – Uvod u devops

Nemanja Veličković, Videobolt

U okviru prezentacije biće opisana potreba uvodjenja devops alata kako bi se olakšala integracija timova i proces rada, kao i primeri tehničkih izazova i rešenja.

Od igara do Nordeusa

Dejan Pekter, Nordeus

Od igara do Nordeusa, prezentacija Dejana Pektera

6247-teme-seminara-2021