Бенефиције

 • Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

  • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
  • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
  • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614
  • Право на легалне академске лиценце компаније Microsoft.

Знања

На мастер студијском програму Рачунарско инжењерство студенти стичу следећа знања:

 • Знања у области пројектовања широкопојасних мрежа, укључујући окоснице и приступне мреже, као и могућност имплементације интегрисаних услуга које обухватају звук, видео и класични пренос података,
 • Знања и вештине у области бежичних комуникација, које укључују целуларну телефонију, системе за персоналну комуникацију, бежичне комутационе мреже и бежичне локалне рачунарске мреже,
 • Познавање и употреба математичких појмова, законитости и метода који су подлога за реализацију рачунарских комуникационих система (напредни алгоритми, нумеричка математика),
 • Познавање и употреба софтвера за симулацију, развој и тестирање рачунарских комуникационих система,
 • Способност пројектовања, развоја и имплементације широкопојасних комуникационих система (оптичке комуникације, VoIP, 3-Play, бежичне мреже...),
 • Способност праћења развоја технологије рачунарских комуникација, као и оцене могућности њихове употребе у свакодневном животу.

 

Рачунарско инжењерство - Мастер студије

master rac inzenjerstvoМастер студије рачунарског инжењерства су интердисциплинарне и нуде стицање напредних знања из хардвера (електротехнички инжењеринг) и софтвера (рачунарске науке) укључујући архитектуру рачунара, уграђене системе, рачунарство у „облаку“, оперативне системе, софтверски инжењеринг, компајлере, роботику и рачунарске мреже и комуникације. Основни задатак овог програма је да пружи образовање из теорије и праксе рачунарског инжењерства у савременим рачунарским системима који садрже и хардверске и софтверске компоненте.

Назив студијског програма: Рачунарско инжењерство (реакредитован 2014.)
Претходни назив студијског програма: Рачунарске комуникације (акредитован 2009.)
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)
Звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Број уписаних по години: 15 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:

 • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
 • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
 • Детаљније о упису,
 • Стипендије.


Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Цена мастер студија је 2.700€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

 

Максималан попуст до 40% - за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице