Завршили мастер

Кабиљо Игор

Завршио сам дипломске студије 2010. на смеру нове софтверске технологије, и мастер студије 2011. године на смеру алгоритми и комбинаторика. Током студија учествовао сам у развоју Wowd-а - стартупа који се бавио wеб и социјалним претраживањем. Задњих годину и по дана радим као софтвер инжењер у Facebook-у (Менло Парк, Калифорнија), на персонализацији садржаја ка кориснику. У свакодневном послу веома ми користи стручно знање стечено у областима алгоритама, машинског учења и вештачке интелигенције. Такође, раду на великим системима битно помаже знање које сам стекао на разним већим пројектима током студија, а који су се бавили дизајном софтвера.

Биографије свих завршених мастер студената на овом студијском програму

Бенефиције

 • Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

  • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
  • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
  • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614
  • Право на легалне академске лиценце компаније Microsoft.

Знања

На мастер студијском програму Рачунарске науке студенти стичу следећа знања:

 • Обављање специфичних задатака као што су игре, доказивање математичких теорема и дијагностиковање болести,
 • Методе распознавања облика, истраживања дистрибуираних рачунарских ресурса, расплинуте логике, стабилност, мрежна рачунарска окружења, рачунарску интелигенцију,
 • Познавање и употреба математичких појмова, законитости и метода који су подлога за реализацију интелигентних система (фази логика, напредни алгоритми, генетски алгоритми, симболичка математика),
 • Познавање и употреба софтвера за симулацију, развој и тестирање интелигентних система,
 • Способност пројектовања, развоја и имплементације интелигентних система (неуралне мреже, експертски системи, роботи...),
 • Способност праћења развоја технологије интелигентних система, као и оцене могућности њихове употребе у свакодневном животу,
 • Способност разумевања друштвеног утицаја интелигентних система, како у правном и етичком, тако и у економском смислу.

Рачунарске науке - Мастер студије

racunarske naukeДа ли бисте желели да развијате роботе или аутономна возила који ће се самостално кретати и вршити разне задатке у потпуно непознатом окружењу и без утицаја човека? Једном речју, да ли желите да правите интелигентне системе? 
Мастер студије рачунарских наука могу вам помоћи да ваша жеља постане стварност. Област интелигентних система укључује многе дисциплине, као што су машинско учење, рачунарске игрице, аутоматско доказивање математичких теорема или дијагноза болести у медицини. Ова област систематизује и аутоматизује интелектуалне активности.

Назив студијског програма: Рачунарске науке (реакредитован 2014.)
Претходни назив студијског програма: Интелигентни системи (акредитован 2009.)
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)
Звање: Мастер информатичар
Број уписаних по години: 15 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:

 • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
 • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
 • Детаљније о упису, 
 • Стипендије.


Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Цена мастер студија је 2.700€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

 

Максималан попуст до 40% - за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице