Знања

На докторском студијском програму Рачунарске науке студенти стичу следећа знања: Решавање проблема употребом линеарног и целобројног програмирања. Ефикасна употреба матричних операција. Пребројавање, елементи комбинаторних конструкција, комбинаторних алгоритама и дискретне оптимизације. Карактеризација оптималних решења и налажење … Опширније

Опширније

План студијског програма Алгоритми, комбинаторика, оптимизација, акредитованог 2009.

И година Предмет ЕСПБ Технички квалификациони испит 5 Изборни предмет из групе Д1 12 Изборни предмет из групе Д2 13 Први изборни предмет из групе Д3 15 Други изборни предмет из групе Д3 15 Укупно … Опширније

Опширније