Znanja

Na doktorskom studijskom programu Računarske nauke studenti stiču sledeća znanja:Rešavanje problema upotrebom linearnog i celobrojnog programiranja.Efikasna upotreba matričnih operacija.Prebrojavanje, elementi kombinatornih konstrukcija, kombinatornih algoritama i diskretne optimizacije.Karakterizacija optimalnih rešenja i nalaženje efikasnih algoritama za optimizacione … Opširnije

Opširnije