Знања

На докторском студијском програму Рачунарско инжењерство студенти стичу следећа знања:

  • Принципи пропагације радио таласа.
  • Моделовање мобилних и бежичних канала.
  • Ad hoc мобилне мреже и сензорске мреже.
  • Евалуација и димезионисање мрежа са комутацијом пакета.
  • Принципи модулација са више носилаца и примена у системима дигиталне бежичне телевизије и мрежа.
  • Спектралне методе и њихова примена обради звука и слике.
  • Пројектовање дигиталних филтара за децимацију и интерполацију, банке филтара и wавелети.
  • Методе естимације са применом естимације у обради сигнала.

2595-znanja