CRM u bankarstvu (4.)

Orijentacija ka korisniku CRM je u tesnoj vezi s marketingom. Kompletna strategija i aktivnosti usaglašene su sa aktivnostima marketinga, prodaje i brigom o korisnicima. Pri tome se maksimiziraju efekti same interakcije. Briga o klijentima banke … Опширније

Опширније

CRM u bankarstvu (2.)

Komunikacija s klijentima Komunikacija s klijentima i ono što oni žele, kao i način na koji žele da dobiju neki proizvod banke, ključ je za podsticanje modela isporuke usluga. Komunikacione tehnologije i CRM aplikacije postaju … Опширније

Опширније

CRM bankarstvu (1.)

U vreme kada tržišta postaju prezasićena, a konkurencija sve oštrija, nije više lako privući, a još manje zadržati klijenta. I to ne bilo kakvog, već probirljivog i pomalo razmaženog kupca. Veća briga o klijentima i … Опширније

Опширније

CRM u bankarstvu (6.)

Komponente CRM rešenja CRM je rešenje za rad s klijentima koje osigurava alate i mogućnosti koje su potrebne za stvaranje i jednostavno održavanje jasne slike o klijentima, od prvog kontakta do kupovine bankarskih proizvoda i … Опширније

Опширније

CRM u bankarstvu (5.)

Microsoft Dynamics Upravljanje odnosima s kupcima (CRM) postalo je neizostavan deo savremenog poslovanja. To je strategija preduzeća koja je u središte postavila klijenta, partnera. Zasniva se na integrisanom upravljanju tržištem, prodaji i izvođenju usluga za … Опширније

Опширније

CRM u bankarstvu (3.)

Arhitektura CRM-a Usvajanje sistema CRM u banci zahteva zajednički rad na tri područja: organizacionom, operativnom i analitičkom . Svako područje obuhvata deo jedne poslovne aktivnosti, koja za izvršenje zahteva podršku informacionih rešenja. Za uspešno korišćenje … Опширније

Опширније