Рачунарско инжењерство - Мастер студије

master rac inzenjerstvoМастер студије рачунарског инжењерства су интердисциплинарне и нуде стицање напредних знања из хардвера (електротехнички инжењеринг) и софтвера (рачунарске науке) укључујући архитектуру рачунара, уграђене системе, рачунарство у „облаку“, оперативне системе, софтверски инжењеринг, компајлере, роботику и рачунарске мреже и комуникације. Основни задатак овог програма је да пружи образовање из теорије и праксе рачунарског инжењерства у савременим рачунарским системима који садрже и хардверске и софтверске компоненте.


Назив студијског програма: Рачунарско инжењерство (реакредитован 2014.)
Претходни назив студијског програма: Рачунарске комуникације (акредитован 2009.)
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)
Звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Број уписаних по години: 15 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:

  • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
  • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
  • Детаљније о упису,
  • Стипендије.


Акредитација и дозвола за рад