Рачунарско инжењерство - Мастер студије

master rac inzenjerstvoОсновни задатак овог програма је да пружи образовање из теорије и праксе рачунарског инжењерства у савременим рачунарским системима који садрже и хардверске и софтверске компоненте. Циљ студијског програма је постизање високих научних компетенција и академских вештина из области мобилних, интелигентних и уграђених система, аутономних рачунарских система и система у облаку, као и рачунарских комуникација, обухватајући жичану, бежичну и оптичку инфраструктуру, мобилне и широкопојасне системе, укључујући и пренос мултимедијалног садржаја.

 

Назив студијског програма: Мастер академске студије - Рачунарско инжењерство (реакредитован 2014.)
Претходни назив студијског програма: Рачунарске комуникације (акредитован 2009.)
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)
Звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Број студената који се први пут уписују: до 15 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:

  • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
  • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
  • Детаљније о упису,
  • Стипендије.


Акредитација и дозвола за рад