Дубоко учење

Теријска настава: Увод у Дубоко учење, основе неуралних мрежа, плитке неуралне мреже. Дубоке неуралне мреже. Практични аспекти Дубоког учења, иницијализација, регуларизација и провера градијената. Алгоритми оптимизације. Подешавање хиперпараметара, нормализација. Конволуционе неуралне мреже. Моделовање секвенци преко рекурентних неуралних мрежа. Long short-term memory рекурентне мреже. Примене у препознавању говора, компјутерској визији, системима за препоруку, процесирању природног језика и биоинформатици.

Практична настава: Пројектовање и примена алгоритама који су разматрани на часовима предавања и њихова евалуација на одговарајућим базама података за тестирање и поређење метода дубоког учења.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079