Бенефиције

 • Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

  • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
  • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
  • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614
  • Право на легалне академске лиценце компаније Microsoft.

План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

0+3

5

Изборни предмет (бира се 12 ЕСПБ)

5+3

12

    
Комбинаторика 5+4

13

Софтверски системи

5+3

12

Изборни предмет (бира се 13 ЕСПБ) 

5+4

13

    

Теорија графова

5+4

13

Програмски језици

5+3

12

II семестар

Часова

ЕСПБ

Изборни предмети (бира се 30 ЕСПБ)

12+8

30

 

Алгоритми

6+4

15

Комбинаторна оптимизација

6+4

15

Анализа слика у медицини

6+4

15

Биолошке мреже

6+4

15

II година

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - Истраживање и припрема

0+20

30

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - научно-истраживачки рад

0+20

10

Докторска дисертација - израда и одбрана дисертације

20

 

План студија докторског студијског програма Алгоритми, комбинаторика, оптимизација, акредитованог 2009. 

Рачунарске науке - Докторске студије

naukedoktorskeCarnegie Mellon University, Georgia Institute of Technology, University of Leeds, познати су светски универзитети и једни од ретких који, поред Рачунарског факултета, имају докторске студије у области алгоритама, комбинаторике и оптимизације. Ова област привлачи све више пажње захваљујући многобројним применама у рачунарским наукама, операционим истраживањима, економији, хемији, биологији, електротехничком и рачунарском инжењерству, лингвистици, итд.

 

 

Назив студијског програма: Рачунарске науке (реакредитован 2015.)
Претходни назив студијског програма: Алгоритми, комбинаторика, оптимизација (акредитован 2009.)
Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
Звање: Доктор наука – рачунарске науке
Број уписаних по години: 5 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад

 

Знања

На докторском студијском програму Рачунарске науке студенти стичу следећа знања:

 • Решавање проблема употребом линеарног и целобројног програмирања,
 • Ефикасна употреба матричних операција,
 • Пребројавање, елементи комбинаторних конструкција, комбинаторних алгоритама и дискретне оптимизације,
 • Карактеризација оптималних решења и налажење ефикасних алгоритама за оптимизационе проблеме над дискретним структурама,
 • Стандардне методе за решавање комплексних проблема и коришћење апроксимативних и вероватносних алгоритама,
 • Критичка анализа постојећих решења и синтеза оригиналних решења у области теорије алгоритама, теорије графова, математичког програмирања и комбинаторне оптимизације.

 

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

 

Цена докторских студија је 2.700€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

 

Максималан попуст до 40% - за сваку завршену годину основних академских и мастер студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

 

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице