Računarsko inženjerstvo – Master Studije

Obrazovanje studenata za različite vrste poslova koji u svojoj osnovi imaju obradu struktuiranih i Osnovni zadatak ovog programa je da pruži obrazovanje iz teorije i prakse računarskog inženjerstva u savremenim računarskim sistemima koji sadrže i hardverske i softverske komponente.
Cilj studijskog programa je postizanje visokih naučnih kompetencija i akademskih veština iz oblasti mobilnih, inteligentnih i ugrađenih sistema, autonomnih računarskih sistema i sistema u oblaku, kao i računarskih komunikacija, obuhvatajući žičanu, bežičnu i optičku infrastrukturu, mobilne i širokopojasne sisteme, uključujući i prenos multimedijalnog sadržaja.

Računarsko inženjerstvo

 • Naziv studijskog programa:
  Master akademske studije – Računarsko inženjerstvo (reakreditovan 2014, a potom 2021.)
 • Prethodni naziv studijskog programa:
  Računarske komunikacije (akreditovan 2009.)
 • Trajanje: 1 godina (60 ESP bodova)
 • Zvanje: Master inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Broj studenata koji se prvi put upisuju:
  do 15 studenata

Diploma je priznata u inostranstvu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Uslovi za upis:

 • Završene odgovarajuće osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine (240 bodova),
 • Rang lista kandidata prilikom upisa određuje se na osnovu uspešnosti završetka prethodnih studija prijavljenih kandidata,
 • Detaljnije o upisu,
 • Stipendije.

Akreditacija i dozvola za rad

Školarina

Gledano iz ugla studenta školarina predstavlja investiciju u sopstvenu budućnost.

Školarina uključuje:

 • nastavu,
 • individualne konsultacije,
 • polaganje ispita,
 • kompletnu literaturu u štampanom ili elektronskom obliku,
 • softverske licence,
 • neograničeni pristup internetu,
 • upotrebu ostalih resursa fakulteta,
 • sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome, itd.

Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

Cena master studija je 3.000€.

U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 3.300€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1320€,
 • druga rata – do 31. decembra se plaća 990€,
 • treća rata – do 1. aprila se plaća 990€.

Maksimalan popust do 40% – za svaku završenu godinu osnovnih akademskih studija na Računarskom fakultetu budući master studenti ostvaruju pravo na 10 % popusta.

Cene su izražene u evrima za jednu godinu studija, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Primer uplatnice

Plan i sadržaj studija

Master Studije

I semestarČasovaESPB
Uvod u metodologiju naučno-istraživačkog rada2+26
Napredni inteligentni sistemi2+26
Projektovanje namenskih sistema2+26
Izborni predmeti (bira se 12 ESPB)4+412
Konvergentne mreže i servisi2+26
Primenjeno mašinsko učenje2+26
Obrada signala u komunikacijama2+26
Internet stvari2+26
II semestarČasovaESPB
Mobilne komunikacije 2+26
Praktikum iz računarstva u oblaku0+23
Završni master rad – Istraživanje i prirpema0+09
Stručna praksa master studija0+03
Završni master rad – Izrada i odbrana0+09

Znanja i Beneficije

Znanja

 • Poznavanje mobilnih računarskih sistema, upotrebe senzora i interneta stvari, analize i digitalne obrade govornog i video signala, namenskih sistema, inteligentnih sistema, kao i razumevanje računarstva u oblaku.
 • Znanja iz savremenih računarskih i komunikacionih platformi, kao i mehanizama za njihovo projektovanje i implementaciju.
 • Projektovanje i implementacija softvera, od malih i namenskih, do velikikih distribuiranih računarskih sistema.

Beneficije

Studenti Računarskog fakulteta imaju sledeće beneficije:

 • Statusom studenta Računarskog fakulteta stiču prava na: zdravstveno osiguranje, povlašćenu vožnju u gradskom prevozu, ETC karticu i druge studentske popuste,
 • Popust od 30% na CET-ova izdanja, informacije u sekretarijijatu RAF-a
 • Popust od 50% za sve kurseve u organizaciji CET-a, Knez Mihajlova 6/VI ili Trg Republike 5/V, 328-1614

2568-studijski-program