Softversko inženjerstvo – Master Studije

Softverski inženjeri imaju složeni zadatak da analiziraju potrebe korisnika i dizajniraju, razvijaju, testiraju i održavaju računarske aplikacije. Ova vrsta stručnjaka je bolje plaćena od „običnih” programera, a broj odgovarajućih radnih mesta je u stalnom porastu.

Master studije softverskog inženjerstva omogućavaju vam da naučite metodologiju i visoko napredne tehnologije razvoja softvera.

Šta je to softversko inženjerstvo?

Softversko inženjerstvo

 • Naziv studijskog programa:
  Master akademske studije – Softversko inženjerstvo (akreditovan 2015, reakreditovan 2021.)
 • Trajanje: 1 godina (60 ESP bodova)
 • Zvanje: Master inženjer softvera
 • Broj studenata koji se prvi put upisuju:
  do 15 studenata

Diploma je priznata u inostranstvu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Uslovi za upis:

 • Završene odgovarajuće osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine (240 bodova),
 • Rang lista kandidata prilikom upisa određuje se na osnovu uspešnosti završetka prethodnih studija prijavljenih kandidata,
 • Detaljnije o upisu

Akreditacija i dozvola za rad

Školarina

Gledano iz ugla studenta školarina predstavlja investiciju u sopstvenu budućnost.

Školarina uključuje:

 • nastavu,
 • individualne konsultacije,
 • polaganje ispita,
 • kompletnu literaturu u štampanom ili elektronskom obliku,
 • softverske licence,
 • neograničeni pristup internetu,
 • upotrebu ostalih resursa fakulteta,
 • sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome, itd.

Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

Cena master studija je 3.000€.

U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 3.300€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1320€,
 • druga rata – do 31. decembra se plaća 990€,
 • treća rata – do 1. aprila se plaća 990€.

Maksimalan popust do 40% – za svaku završenu godinu osnovnih akademskih studija na Računarskom fakultetu budući master studenti ostvaruju pravo na 10 % popusta.

Cene su izražene u evrima za jednu godinu studija, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Primer uplatnice

Plan i sadržaj studija

Master Studije

I semestarČasovaESPB
Uvod u metodologiju naučno-istraživačkog rada2+26
Modeli i metode softverskog inženjerstva2+26
Razvoj bezbednog softvera2+26
Izborni predmeti (bira se 12 ESPB)4+412
Specifikacija i modelovanje softvera2+26
Agilni razvoj softvera2+26
Kvalitet softvera2+26
Softver namenskih sistema2+26
II semestarČasovaESPB
Softverske arhitekture2+26
Praktikum iz računarstva u oblaku0+23
Završni master rad – Istraživanje i priprema0+09
Stručna praksa master studija0+03
Završni master rad – Izrada i odbrana0+09

Znanja i Beneficije

Znanja

Na master studijskom programu Softversko inženjerstvo studenti stiču sledeća znanja:

 • Analiza i evaluacija potreba za softverom i specifikacije zahteva,
 • Projektovanje softvera,
 • Konstrukcija softvera,
 • Održavanje softvera,
 • Upravljanje konfiguracijom softvera,
 • Upravljanje softverskim projektima,
 • Softverski procesi,
 • Alati i metode softverskog inženjerstva,
 • Kvalitet softvera.

Beneficije

Studenti Računarskog fakulteta imaju sledeće beneficije:

 • Statusom studenta Računarskog fakulteta stiču prava na: zdravstveno osiguranje, povlašćenu vožnju u gradskom prevozu, ETC karticu i druge studentske popuste,
 • Popust od 30% na CET-ova izdanja, informacije u sekretarijijatu RAF-a
 • Popust od 50% za sve kurseve u organizaciji CET-a, Knez Mihajlova 6/VI ili Trg Republike 5/V, 328-1614

2568-studijski-program