Razvoj Android OS-a

Android je nastao 2005 godine. Razvila ga je isto imena firma Android. Android radi pod Linux kernelom razvijenim za ARM i X86 arhitekturu procesora. Android se razlikuje od drugih Linux distribucija jer ne koristi standardni … Опширније

Опширније

Istorija mobilnih OS

Razvoj mobilnih sistema Komunikacija mobilnim telefonima se menja. Mobilni uređaji postaju moćniji, lakši, prilagođeniji većini korisnika, a mrežna infrasturktura od početne tehnologije prenošenja samo glasa transformisala se u mrežu s mogućnošću prenosa stotina megabita u … Опширније

Опширније

Šta je operativni sistem?

Pod pojmom operativnog sistema u klasičnom smislu podrazumeva se „softver potreban za izvršavanje (aplikativnih) programa i za koordinaciju aktivnosti računarskog sistema. Taj softver može obuhvatati procedure raspodele resursa računarskog sistema, kontrole ulazno-izlaznih operacija, upravljanja memorijom, … Опширније

Опширније