Istorija mobilnih OS

Razvoj mobilnih sistema Komunikacija mobilnim telefonima se menja. Mobilni uređaji postaju moćniji, lakši, prilagođeniji većini korisnika, a mrežna infrasturktura od početne tehnologije prenošenja samo glasa transformisala se u mrežu s mogućnošću prenosa stotina megabita u … Опширније

Опширније

Šta je operativni sistem?

Pod pojmom operativnog sistema u klasičnom smislu podrazumeva se „softver potreban za izvršavanje (aplikativnih) programa i za koordinaciju aktivnosti računarskog sistema. Taj softver može obuhvatati procedure raspodele resursa računarskog sistema, kontrole ulazno-izlaznih operacija, upravljanja memorijom, … Опширније

Опширније

Cloud computing (3.)

9. Uticaj Cloud Computinga na moderno poslovanje Pored očiglednog proboja ovog novog biznis modela među obične, kućne korisnike, ono što je još važnije je upotreba Cloud-a u poslovne svrhe. To je ujedno i mesto gde je najviše … Опширније

Опширније

Cloud computing (2.)

6. Poređenje sa sličnim tehnologijama Cloud computing nije nova, revolucionarna tehnologija, niti je ideja potekla iz 21. veka. Slične tehnologije i poslovni modeli postojali su i ranije, tako da su temelji ovog načina pružanja usluga … Опширније

Опширније