Послови / занимања

 • Web developer
 • Software developer
 • Back end developer
 • Front end developer
 • Full-stack developer
 • IT consultant
 • IT Support engineer
 • Дизајнирање корисничког интерфејса на веб странама.
 • Развој front-end веб архитектуре.
 • Пројектовање и ипмплементација API.
 • Развој back-end апликација.
 • Креирање серевера и база података.
 • Оптимизација апликација за рад на различитим платформама.
 • Заједнички рад са графичким дизајнерима на реализацији веб решења.