Učionice

Za efikasno i kvalitetno izvođenje nastave na kratkom programu „Full-stack developer”, u potpunosti su obezbeđeni potrebni ljudski, prostorni, tehničko-tehnološki, laboratorijski, računarski, bibliotečki i drugi resursi. Svi resursi su primereni karakteru studija i broju polaznika. Kvalitet ovih resursa obezbeđuje izvođenje teorijske i praktične nastave na visokom i savremenom nivou. Imajući u vidu broj polaznika, za ovaj kratki program je rezervisana posebna učionica koje je kompletno opremljena računarima (jedan polaznik/jedan računar), plus jedan računar, grafička tabla i projektor za nastavnika. Polaznici preko ovih računara imaju pristup i serverima visokih performansi (Dell R910, Dell R720, HP DL585) koji se nalaze na Fakultetu. Literatura potrebna za izvođenje kratkog programa u potpunosti je obezbeđena i biće blagovremeno podeljena pojedinačno svakom polazniku. Osim toga, postoji i veliki broj drugih bibliotečkih jedinica, koje stoje na raspolaganju polaznicima za savladavanje i produbljivanje gradiva predviđenog nastavnim planom i programom.