Знања

  • Циљ овог Кратког програма је стицање знања из подручја инсталације и администрације рачунарских система, укључујући и коришћење технологија виртуелизације оперативних система. Затим, упознавање са органиазцијом рада рачунара уз разумевање функионисања и организације рачунарског система, уз изучавање савремених рачунарских мрежа са интернетом у фокусу. И на крају, циљ је стицање знања и вештина из конфигурације и одржавање рачунарских мрежа базираних на IP протоколу, техникама њихове заштите, као и имплементацијом и администрацијом мрежних баријера.
  • Полазник ће бити способан да састави рачунар или да креира виртуелни рачунар, инсталира оперативни систем, да обавља основне административне задатке управљања датотекама, корисничким налозима, овлашћењима, сервисима, мрежном конфигурацијом рачунара, инсталацијом додатног софтвера као и да врши архивирање датотека.
  • Моћи ће да прати и управља процесима, дневницима догађаја и сервисом времена. Такође, биће оспособљен за креирање системских скрипти, за коришћење удаљених сервиса, за креирање планираних задатака, за управљање дисковима, партицијама, RAID и LVM складиштима података, као и за копирање података између удаљених система.
  • Овладаће техникама за основну конфигурацију L2 и L3 уређаја. Моћи ће да пројектује и конфигурише етернет и бежичне LAN мреже, да успостави везу са сервис провајдером, да конфигурише рутирање и NAT/PAT, као и да самостално открива и решава проблеме у овим системима.