Послови / занимања

 • IT administrator
 • Network operations
 • IT Support assistant
 • System administrator
 • IT Support technician
 • Network administrator
 • IT Help desk administrator
 • Инсталација и администрирање сервера и радних станица.
 • Инсталирање и ажурирање софтвера; вођење евиденције о купљеним лиценцама.
 • Редовна ревизија система и софтвера.
 • Анализа система логовања и идентификовање могућих неправилности.
 • Оптимизација системских операција и перформанси.
 • Управљање приступом рачунарској мрежи са нагласком на заштиту поверљивих података од неовлашћеног приступа.
 • Одговорност за контролисани приступ интернету и обезбеђивање података.
 • Редовно прављење резервних копија података.
 • Пружање методолошке подршке запосленима у погледу софтверске и хардверске опреме и њеног коришћења.
 • Решавање техничких проблема.