План и садржај кратког програма

Редни бројНазив предметаПољеСеместарБрој часоваЕСПБ
1.       Администрација и одржавање система 1ТТ13+38
2.       Организација рачунараТТ13+28
3.       Рачунарске комуникацијеТТ12+38
4.       Практичне технике заштите у IP мрежамаТТ12+26
5.       Администрација и одржавање система 2ТТ23+38
6.       Увод у администрацију IP мрежаТТ23+28
7.       Конфигурација и одржавање IP мрежаТТ22+38
8.       Заштита рачунарске мреже помоћу мрежне баријереТТ22+26
Укупно часова активне наставе600 
Укупно ЕСПБ60