Рачунарске науке - Докторске студије

naukedoktorskeCarnegie Mellon University, Georgia Institute of Technology, University of Leeds, познати су светски универзитети и једни од ретких који, поред Рачунарског факултета, имају докторске студије у области алгоритама, комбинаторике и оптимизације. Ова област привлачи све више пажње захваљујући многобројним применама у рачунарским наукама, операционим истраживањима, економији, хемији, биологији, електротехничком и рачунарском инжењерству, лингвистици, итд.


 

 

Назив студијског програма: Рачунарске науке (реакредитован 2015.)
Претходни назив студијског програма: Алгоритми, комбинаторика, оптимизација (акредитован 2009.)
Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
Звање: Доктор наука – рачунарске науке
Број уписаних по години: 5 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад