Рачунарске науке - Мастер студије

racunarske naukeДа ли бисте желели да развијате роботе или аутономна возила који ће се самостално кретати и вршити разне задатке у потпуно непознатом окружењу и без утицаја човека? Једном речју, да ли желите да правите интелигентне системе? 
Мастер студије рачунарских наука могу вам помоћи да ваша жеља постане стварност. Област интелигентних система укључује многе дисциплине, као што су машинско учење, рачунарске игрице, аутоматско доказивање математичких теорема или дијагноза болести у медицини. Ова област систематизује и аутоматизује интелектуалне активности.


Назив студијског програма: Рачунарске науке (реакредитован 2014.)
Претходни назив студијског програма: Интелигентни системи (акредитован 2009.)
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)
Звање: Мастер информатичар
Број уписаних по години: 15 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:

  • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
  • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
  • Детаљније о упису, 
  • Стипендије.


Акредитација и дозвола за рад