Računarske nauke – Master Studije

Obrazovanje studenata za različite vrste poslova koji u svojoj osnovi imaju obradu struktuiranih i nestruktuiranih podataka i ekstrakciju korisnog znanja.

Studijski program se bavi računarskim i algoritamskim aspektom obrade podataka, a studenti se pripremaju za primenu algoritama obrade podataka u različitim domenima (društvene mreže, bibliografija, biologija, psihologija, marketing, i sl.).

Računarske nauke

 • Naziv studijskog programa:
  Master akademske studije – Računarske nauke (reakreditovan 2020.)
 • Prethodni naziv studijskog programa:
  Inteligentni sistemi (akreditovan 2009.) i Računarske nauke (akreditovan 2014.)
 • Trajanje: 1 godina (60 ESP bodova)
 • Zvanje: Master informatičar
 • Broj studenata koji se prvi put upisuju:
  do 15 studenata

Uslovi za upis:

 • Završene odgovarajuće osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine (240 bodova),
 • Rang lista kandidata prilikom upisa određuje se na osnovu uspešnosti završetka prethodnih studija prijavljenih kandidata,
 • Detaljnije o upisu,
 • Stipendije.

Akreditacija i dozvola za rad

Školarina

Gledano iz ugla studenta školarina predstavlja investiciju u sopstvenu budućnost.

Školarina uključuje:

 • nastavu,
 • individualne konsultacije,
 • polaganje ispita,
 • kompletnu literaturu u štampanom ili elektronskom obliku,
 • softverske licence,
 • neograničeni pristup internetu,
 • upotrebu ostalih resursa fakulteta,
 • sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome, itd.

Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

Cena master studija je 2.700€.

U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 3.000€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1200€,
 • druga rata – do 31. decembra se plaća 900€,
 • treća rata – do 1. aprila se plaća 900€.

Maksimalan popust do 40% – za svaku završenu godinu osnovnih akademskih studija na Računarskom fakultetu budući master studenti ostvaruju pravo na 10 % popusta.

Cene su izražene u evrima za jednu godinu studija, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Primer uplatnice

Plan i sadržaj studija

Master Studije

I semestarČasovaESPB
Uvod u metodologiju naučno-istraživačkog rada2+26
Obrada prirodnog jezika2+26
Principi programiranja2+26
Izborni predmeti (bira se 12 ESPB)4+412
Sistemi zasnovani na znanju2+26
Rudarenje podataka2+26
Analiza društvenih mreža2+26
Robotika2+26
Kvantni računari2+26
II semestarČasovaESPB
Praktikum iz računarstva u oblaku0+23
Pronalaženje informacija2+26
Stručna praksa0+03
Završni rad – Istraživanje i priprema0+09
Završni rad – Izrada i odbrana0+09

Plan studija master studijskog programa Inteligentni sistemi, akreditovanog 2009.

Znanja i Beneficije

Znanja

 • Napredna akademska znanja koja se odnose na teorije i principe algoritama veštačke inteligencije i algoritama za ekstrakciju korisnih informacija iz podataka u digitalnom obliku, uključujući kritičko razumevanje, vrednovanje i primenu računarskih algoritama i različitih pristupa rešavanju problema ekstrakcije znanja.
 • Analize različitih paradigmi programiranja i poznavanje njihove teorijske matematičke osnove.
 • Stručna znanja iz savremenih softverskih platformi i mehanizama za upravljanje autonomnim sistemima.

Beneficije

Studenti Računarskog fakulteta imaju sledeće beneficije:

 • Statusom studenta Računarskog fakulteta stiču prava na: zdravstveno osiguranje, povlašćenu vožnju u gradskom prevozu, ETC karticu i druge studentske popuste,
 • Popust od 30% na CET-ova izdanja, informacije u sekretarijijatu RAF-a
 • Popust od 50% za sve kurseve u organizaciji CET-a, Knez Mihajlova 6/VI ili Trg Republike 5/V, 328-1614

2568-studijski-program