Пословни софтвер

Циљ и исход предмета Стицање основних и примењених знања из управљања електронском поштом, презентација, уређивања текста, унакрсних табела и једноставних база података. Након завршеног курса студент је оспособљен да реализује и форматира основне типове докумената, … Опширније

Опширније

Пословне апликације

Циљ и исход предмета Стицање основних и примењених знања из области пословних апликација. Студент је оспособљен да у даљем образовању у стручним предметима решава задатке из области пословних апликација и да примењује савремене технологије и … Опширније

Опширније