Osnovi programiranja

Cilj i ishod predmetaCilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz područja razvoja programske podrške. Cilj se dostiže učenjem i proučavanjem: osnovnih pojmova o programiranju, osnovama razvoja programske podrške, osnovnih algoritamskih struktura i njihovom primenom u … Opširnije

Opširnije

Osnovi informacionih tehnologija

Cilj i ishod predmetaCilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i konceptima računarstva i informatike sa korisničkog aspekta, što uključuje upoznavanje sa osnovama komunikacije čovek-računar i korištenja osnovnih računarskih aplikacija. Studenti se upoznaju sa … Opširnije

Opširnije

Uvod u administraciju IP mreža

Cilj i ishod predmetaUvod u administraciju računarskih mreža i servisa baziranih na IP protokolu. Po završetku kursa, student će ovladati komandama i tehnikama za osnovnu konfiguraciju L2 i L3 uređaja. Zna da manipuliše sa softverima … Opširnije

Opširnije

Informacioni sistemi

Cilj i ishod predmetaCilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i konceptima iz oblasti informacionih sistema i procesom razvoja informacionog sistema. Studenti se upoznaju sa načinima i nivoima korištenja informacija u organizaciji i kako … Opširnije

Opširnije

Razvoj veb aplikacija i servisa

Cilj i ishod predmetaCilj predmeta je sticanje znanja za pravljenje interaktivne i podacima vođene veb aplikacije koristeći ASP.NET tehnologiju, bilo za Internet ili intranet mrežno okruženje. Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o fundamentalnim … Opširnije

Opširnije

Administracija i održavanje sistema 2

Linux Kernel. Pokretanje sistema. Sistemi datoteka. Hardver i drajveri. Održavanje sistema. Podešavanje i automatizacija. Otklanjanje grešaka. Umrežavanje. Mail. News. DNS. Web servisi. Upravljanje mrežnim klijentima. Bezbednost sistema. Rešavanje mrežnih problema.

Opširnije

Administracija i održavanje sistema 2

Cilj i ishod predmetaCilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz područja administracije računarskih sistema pokrenutih pod operativnim sistemom Linux. Predmet takođe uključuje korišćenje tehnologija virtuelizacije operativnih sistema. Po završetku kursa student će biti osposobljen za … Opširnije

Opširnije

SQL programiranje

Cilj i ishod predmetaSticanje znanja i veština za projektovanje i implementiranje baza podataka korišćenjem SQL Server platformske tehnologije i SQL jezika za pravljenje upita. Po završetku predmeta student će poznavati sintaksu SQL-a. Znaće da koristi … Opširnije

Opširnije

Elektronsko poslovanje

Cilj i ishod predmetaCilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama elektronskog poslovanja, savremenim strategijama i modelima poslovanja u internet okruženju, kao i sa ulogom savremenih tehnologija i servisa elektronskog poslovanja u digitalnoj … Opširnije

Opširnije

Pismeno i usmeno izražavanje

Cilj i ishod predmetaUpoznati studente sa jezikom i stilom usmene i pisane poslovne komunikacije. Povezivanje pravopisa sa poslovnom komunikacijom i jezičkom kulturom na osnovu odabranih primera iz svakodnevne komunikacije. Unapređivanje jezičke kulture studenata u okviru … Opširnije

Opširnije