Multimedijalni Dizajn – Master Studije

Svrha izučavanja multimedijalog dizajna u okviru master akademskih studija jeste formiranje savremene, kreativne, likovno i tehnički obrazovane, odgovorne, profesionalno specijalizovane ličnosti, koja je kompletna i kvalifikovana za samostalni istraživački, stvaralački i umetnički rad u oblasti dizajna.
Master studije multimedijalnog dizajna studenta čini spremnim za kreativni rad kroz upotrebu računara i najnovijih programa za dizajn. Program obuhvata oblasti grafičkog dizajna, vizuelnih komunikacija i multimedija. Programom je predviđeno savladavanje naprednih metoda i tehnike obrade digitalne slike, zvuka, videa, ilustrovanja, animiranja i komponovanja interaktivnog multimedijalnog sadržaja.

Multimedijalni dizajn

 • Naziv studijskog programa:
  Master akademske studije – Multimedijalni dizajn (reakreditovan 2021.)
 • Prethodni naziv studijskog programa:
  Računarski dizajn (akreditovan 2016.)
 • Trajanje: 1 godina (60 ESP bodova)
 • Zvanje: Master dizajner
 • Broj studenata koji se prvi put upisuju:
  do 20 studenata

Uslovi za upis:

 • Za upis master akademskih studija dizajna na Računarskom fakultetu mogu konkurisati svi kandidati koji su završili četvorogodišnje školovanje u rangu od 240 ESPB na umetničkim akademijama i fakultetima (u Republici Srbiji ili u inostranstvu), i to u oblasti grafičkog dizajna, veb dizajna, industrijskog dizajna, arhitekture, scenskog dizajna, scenografije, kostimografije, modnog dizajna, animacije, režije, kamere, fotografije, slikarstva, grafike i vajarstva.

Svi kandidati ispitnoj komisiji dostavljaju (na mejl nmalesevic@raf.rs, ili na DVD-u posredstvom studentske službe) biografiju i katalog radova koji treba da sadrži proizvoljan broj autorskih dela iz jedne od navedenih oblasti:
 -animacije
 -multimedije
 -tipografije
 -ilustracije
 -fotografije
 -arhitekture

Kvalitet radova utvrđuje i upoređuje komisija, a prema akademskim standardima Računarskog fakulteta. Komisija polaže pravo na intervju sa kandidatima, kao dodatan vid procene postignuća, interesovanja i motivisanosti kandidata.,

 • Rang lista kandidata prilikom upisa određuje se na osnovu uspešnosti završetka prethodnih studija i položenog prijemnog ispita prijavljenih kandidata.,
 • Detaljnije o upisu
 • Prijemni ispit.

Akreditacija i dozvola za rad

Školarina

Gledano iz ugla studenta školarina predstavlja investiciju u sopstvenu budućnost.

Školarina uključuje:

 • nastavu,
 • individualne konsultacije,
 • polaganje ispita,
 • kompletnu literaturu u štampanom ili elektronskom obliku,
 • neograničeni pristup internetu,
 • upotrebu ostalih resursa fakulteta,
 • sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome, itd.

Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

Cena master studija je 3.600€.

U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 4.000€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1.600€,
 • druga rata – do 31. decembra se plaća 1.200€,
 • treća rata – do 1. aprila se plaća 1.200€.

Maksimalan popust do 40% – za svaku završenu godinu osnovnih akademskih studija na Računarskom fakultetu budući master studenti ostvaruju pravo na 10 % popusta.

Cene su izražene u evrima za jednu godinu studija, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Primer uplatnice

Plan i sadržaj studija

Master Studije

I semestarČasovaESPB
Uvod u metodologiju istraživačkog rada2+26
Dizajn multimedija2+26
Multimedijalni sistemi2+26
Izborni predmeti (bira se 12 ESPB)4+412
Dizajn grafičkih medija2+26
Eksperimentalna animacija2+26
Projektovanje enterijera2+26
2D animacija2+26
II semestarČasovaESPB
Dizajn zvuka2+26
Završni master rad – Istraživanje i priprema0+09
Interakcija čovek-računar2+26
Završni master rad – Izrada i odbrana0+09

Beneficije

Beneficije

Studenti Računarskog fakulteta imaju sledeće beneficije:

 • Statusom studenta Računarskog fakulteta stiču prava na: zdravstveno osiguranje, povlašćenu vožnju u gradskom prevozu, ETC karticu i druge studentske popuste,
 • Popust od 30% na CET-ova izdanja, informacije u sekretarijijatu RAF-a
 • Popust od 50% za sve kurseve u organizaciji CET-a, Knez Mihajlova 6/VI ili Trg Republike 5/V, 328-1614

2568-studijski-program