Рачунарске науке – Докторске студије

Рачунарске науке постале су фундамент развоја данашњице, како друштва тако и науке уопште. Google, Facebook, Twitter, па и сам интернет, резултати су истраживања рачунарских наука у областима теорије графова, дистрибуираних алгоритама, оптимизације, итд. Готово да и не постоји грана науке која не захтева рачунарску подршку, било да је то физика, хемија, биологија, медицина, економија, али и нове гране као што је вештачка интелигенција.

Сврха докторског студијског програма Рачунарске науке је да омогући напредним студентима да, након мастер академских студија, усаврше знање стечено раније и да овладају методама и поступцима научно-истраживачког рада из области за коју се определе кроз изборне предмете и тему докторске дисертације.

Рачунарске науке

 • Назив студијског програма:
  Докторске академске студије – Рачунарске науке (реакредитован 2020.)
 • Претходни назив студијског програма:
  Алгоритми, комбинаторика, оптимизација (акредитован 2009.) и Рачунарске науке (акредитован 2014.)
 • Трајање: 3 године (180 ESP бодова)
 • Звање: Доктор наука – рачунарске науке
 • Број студената који се уписују у прву годину:
  до 5 студената

Услови за упис:

Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цена докторских студија је 3.000€.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.300€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1320€,
 • друга рата – до 31. јануара се плаћа 990€,
 • трећа рата – до 30. априла се плаћа 990€.

Максималан попуст до 40% – за сваку завршену годину основних и мастер академских студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

План и садржај студија

I година

I семестар Часова ЕСПБ
Технички квалификациони испит 0+3 5
Изборни предмет (бира се 12 ЕСПБ) 5+3 12
Комбинаторика 5+4 13
Софтверски системи 5+3 12
Изборни предмет (бира се 13 ЕСПБ) 5+4 13
Теорија графова 5+4 13
Програмски језици 5+3 12
II семестар Часова ЕСПБ
Изборни предмети (бира се 30 ЕСПБ) 12+8 30
Алгоритми 6+4 15
Комбинаторна оптимизација 6+4 15
Анализа слика у медицини 6+4 15
Биолошке мреже 6+4 15

План студија докторског студијског програма Алгоритми, комбинаторика, оптимизација, акредитованог 2009.

Знања и Бенефиције

Знања

 • Врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и оригинална истраживања у области рачунарских наука са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке и области рада.
 • Напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања (алгоритми, комбинаторика, оптимизација, теорија графова, биоинформатика).
 • Вештине комуникације за објашњавање и критику теорија, методологија и закључака, као и представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу.
 • Развој нових алата и софтвера релевантних за област рачунарских наука (савремени софтверски системи, програмски језици, наменски програмски пакети и сл.).

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на ЦЕТ-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/VI или Трг Републике 5/V, 328-1614

2568-studijski-program