Računarske nauke – Doktorske studije

Računarske nauke postale su fundament razvoja današnjice, kako društva tako i nauke uopšte. Google, Facebook, Twitter, pa i sam internet, rezultati su istraživanja računarskih nauka u oblastima teorije grafova, distribuiranih algoritama, optimizacije, itd. Gotovo da i ne postoji grana nauke koja ne zahteva računarsku podršku, bilo da je to fizika, hemija, biologija, medicina, ekonomija, ali i nove grane kao što je veštačka inteligencija.

Svrha doktorskog studijskog programa Računarske nauke je da omogući naprednim studentima da, nakon master akademskih studija, usavrše znanje stečeno ranije i da ovladaju metodama i postupcima naučno-istraživačkog rada iz oblasti za koju se opredele kroz izborne predmete i temu doktorske disertacije.

Računarske nauke

 • Naziv studijskog programa:
  Doktorske akademske studije – Računarske nauke (reakreditovan 2020.)
 • Prethodni naziv studijskog programa:
  Algoritmi, kombinatorika, optimizacija (akreditovan 2009.) i Računarske nauke (akreditovan 2014.)
 • Trajanje: 3 godine (180 ESP bodova)
 • Zvanje: Doktor nauka – računarske nauke
 • Broj studenata koji se upisuju u prvu godinu:
  do 5 studenata

Uslovi za upis:

Akreditacija i dozvola za rad

Školarina

Gledano iz ugla studenta školarina predstavlja investiciju u sopstvenu budućnost.

Školarina uključuje:

 • nastavu,
 • individualne konsultacije,
 • polaganje ispita,
 • kompletnu literaturu u štampanom ili elektronskom obliku,
 • softverske licence,
 • neograničeni pristup internetu,
 • upotrebu ostalih resursa fakulteta,
 • sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome, itd.

Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

Cena doktorskih studija je 3.000€.

U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 3.300€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1320€,
 • druga rata – do 31. januara se plaća 990€,
 • treća rata – do 30. aprila se plaća 990€.

Maksimalan popust do 40% – za svaku završenu godinu osnovnih i master akademskih studija na Računarskom fakultetu budući doktoranti ostvaruju pravo na 8 % popusta.

Cene su izražene u evrima za jednu godinu studija, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Primer uplatnice

Plan i sadržaj studija

I godina

I semestarČasovaESPB
Tehnički kvalifikacioni ispit0+35
Izborni predmet (bira se 12 ESPB)5+312
Kombinatorika5+413
Softverski sistemi5+312
Izborni predmet (bira se 13 ESPB)5+413
Teorija grafova5+413
Programski jezici5+312
II semestarČasovaESPB
Izborni predmeti (bira se 30 ESPB)12+830
Algoritmi6+415
Kombinatorna optimizacija6+415
Analiza slika u medicini6+415
Biološke mreže6+415

Plan studija doktorskog studijskog programa Algoritmi, kombinatorika, optimizacija, akreditovanog 2009.

Znanja i Beneficije

Znanja

 • Vrhunska teorijska i praktična znanja potrebna za kritičku analizu i originalna istraživanja u oblasti računarskih nauka sa svrhom proširivanja i redefinisanja postojećih znanja, nauke i oblasti rada.
 • Napredne i specijalizovane veštine i tehnike potrebne za rešavanje ključnih problema u istraživanju i za proširivanje i redefinisanje postojećeg znanja (algoritmi, kombinatorika, optimizacija, teorija grafova, bioinformatika).
 • Veštine komunikacije za objašnjavanje i kritiku teorija, metodologija i zaključaka, kao i predstavljanje rezultata istraživanja u odnosu na međunarodne standarde i naučnu zajednicu.
 • Razvoj novih alata i softvera relevantnih za oblast računarskih nauka (savremeni softverski sistemi, programski jezici, namenski programski paketi i sl.).

Beneficije

Studenti Računarskog fakulteta imaju sledeće beneficije:

 • Statusom studenta Računarskog fakulteta stiču prava na: zdravstveno osiguranje, povlašćenu vožnju u gradskom prevozu, ETC karticu i druge studentske popuste,
 • Popust od 30% na CET-ova izdanja, informacije u sekretarijijatu RAF-a
 • Popust od 50% za sve kurseve u organizaciji CET-a, Knez Mihajlova 6/VI ili Trg Republike 5/V, 328-1614

2568-studijski-program