Систем администратор

Систем администратор обавља задатке као што су инсталирање и регуларно ажурирање система, апликација и база података. Надгледа радне станице корисника да би открио и утврдио да ли има проблема са приступом бази података, апликацијама или са самом рачунарском мрежом. Посебно је одговоран за сигурност и безбедност података, како у унутрашњој мрежи, тако и у приступу преко интернета. Када се нови запослени прикључи организацији, систем администратор је одговоран за креирање, додељивање и одржавање новог налога за све сервисе на које запослени има права. Систем  администратори се баве и набавком ИТ опреме и софтвера за компанију или организацију, због чега одређени део времена проводе у разговорима са добављачима ИТ опреме и софтвера како би што боље подесили сервисе или прилагодили неки део инфраструктуре новим потребама.

Назив кратког програмаСистем администратор (Решење о евидентирању кратког програма 2021.)

Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)

Услови за упис: