Sistem administrator

Sistem administrator obavlja zadatke kao što su instaliranje i regularno ažuriranje sistema, aplikacija i baza podataka. Nadgleda radne stanice korisnika da bi otkrio i utvrdio da li ima problema sa pristupom bazi podataka, aplikacijama ili sa samom računarskom mrežom. Posebno je odgovoran za sigurnost i bezbednost podataka, kako u unutrašnjoj mreži, tako i u pristupu preko interneta. Kada se novi zaposleni priključi organizaciji, sistem administrator je odgovoran za kreiranje, dodeljivanje i održavanje novog naloga za sve servise na koje zaposleni ima prava. Sistem  administratori se bave i nabavkom IT opreme i softvera za kompaniju ili organizaciju, zbog čega određeni deo vremena provode u razgovorima sa dobavljačima IT opreme i softvera kako bi što bolje podesili servise ili prilagodili neki deo infrastrukture novim potrebama.

Naziv kratkog programaSistem administrator (Rešenje o evidentiranju kratkog programa 2021.)

Trajanje: 1 godina (60 ESP bodova)

Uslovi za upis: