Student Dragutin Misirača odbranio je diplomski rad na temu „Manipulacija fotografijama korišćenjem rasterske grafike, slojeva, filtera i alata za selektovanje na primerima obrade u Fotošopu, Instagramu i GIMPu“

Student Računarskog fakulteta Dragutin Misirača je 22. decembra 2020. godine odbranio diplomski rad na temu „Manipulacija fotografijama korišćenjem rasterske grafike, slojeva, filtera i alata za selektovanje na primerima obrade u Fotošopu, Instagramu i GIMPu“ pred … Opširnije

Opširnije