О мастер смеру информациони системи

Мастер студије информационих система изучавају архитектуру ИС, савремене методолошке приступе развоју ИС, технолошке платформе на којој ће ИС функционисати, међусобне односе развоја ИС и увођења готових софтверских решења. Да ли бисте желели да као консултант … Опширније

Опширније

Рачунарске науке или Рачунарско инжењерство

Шта су рачунарске науке? Рачунарска наука (CS – Computer science) је систематско проучавање алгоритамских метода за представљање и преобликовање информација, укључујући њихову теорију, дизајн, имплементацију, примену и ефикасност. Ова дисциплина је изникла педесетих година прошлог … Опширније

Опширније

Шта је то софтверско инжењерство?

Шта је то софтверско инжењерство? Експлозивни развој рачунарства креирао је нове дисциплине, а са њима и нова радна места. Једна од њих је и контроверзна дисциплина позната под називом софтверско инжењерство. У овом тренутку, велики … Опширније

Опширније

Музичка продукција

Музичка продукција Предмети музичке продукције на Рачунарском факултету су интегрисани у домен интердисциплинарног и мултимедијалног уметничког програма на студијском програму Рачунарског дизајна. Програм музичке продукције је у основи намењен за све индивидуалне и мултимедијалне пројекте … Опширније

Опширније

Информационе технологије

Алати засновани на рачунару Информационе технологије имају корен у појашњењу два појма: информације као оплемењеног податка и технологије, коју објашњавамо као развој и примену алата, машина, матерјала и процеса који могу помоћи у решавању људских … Опширније

Опширније

Учење на даљину

Да ли на Рачунарском факултету постоје студијски програми који се реализују путем учења на даљину? Не постоје. Ми сматрамо да се целокупно градиво које је покривено студијским програмима Рачунарског факултета, на данашњм нивоу технологије не … Опширније

Опширније

Да ли на Рачунарском факултету постоји студијски програм Софтверско инжењерство?

Да ли на Рачунарском факултету постоји студијски програм Софтверско инжењерство? На Рачунарском факултету у Београду софтверско инжењерство се изучава на академским и основним и мастер студијама.

Опширније

Када завршим Рачунарски факултет

Када завршим Рачунарски факултет где могу да се запослим? Са дипломом Рачунарског факултета нема незапослених (један број студената се запошљава већ током студија). Наши бивши студенти раде у институцијама као што су: Facebook, Google, Microsoft … Опширније

Опширније

Диплома у иностранству

Да ли је диплома Рачунарског факултета призната у иностранству? Не постоји јединствени списак високообразовних институција које су признате у иностранству. Признавање наших диплома у иностранству зависи од земље у којој бисте да нострификујете диплому, као … Опширније

Опширније

Да ли је Рачунарски факултет акредитован?

Да ли је Рачунарски факултет акредитован? Да. Сви студијски програми, као и сам факултет као установа, акредитовани су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.Акредитација је процес у коме се утврђује да ли високошколска … Опширније

Опширније

Када завршим Рачунарски факултет, да ли добијам неки од сертификата?

Када завршим Рачунарски факултет, да ли добијам неки од сертификата? Сертификати (Microsoft, Cisco, Oracle, SAP, IBM, PMP) се не „добијају“ али се током студија стиче довољно знања да се за њих могу полагати посебан испит … Опширније

Опширније

Ја страшно волим рачунаре…

Ја страшно волим рачунаре, али ми родитељи саветују да упишем неки од државних факултета јер је њихова диплома призната и пружају боље знање. Нажалост, и ово је једна од великих заблуда која је и даље … Опширније

Опширније

Не неким факултетима студирање је бесплатно…

И на другим факултетима (па и вишим школама) се предаје рачунарство и информатика. Тамо је јефтиније, а на неким факултетима је и бесплатно (студирање на терет буџета). Зашто онда да упишем Рачунарски факултет? Обазовање кошта, … Опширније

Опширније

Прелазак са другог факултета

Да ли могу да пређем са другог факултета ако имам довољан број ESP бодова? Прелазак са сродних факултета могућ је на све студијске програме. ESP бодови се признају у оном обиму који поседују слични испити … Опширније

Опширније

Продаја диплома

Прича се да се на приватним факултетима „продају“ дипломе. Можда ми је сигурније да упишем неки државни факултет? Афере око продаје испита и диплома на државним факултетима из основа руше овај стереотип.

Опширније

Колика је школарина и како се плаћа?

Колика је школарина и како се плаћа? За студијске програме Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство и Софтверско инжењерство годишња школарина износи 3000€. За сваки појединачни предмет плаћа се 50€ по једном ESPB боду. За студијски програм Информационе технологије … Опширније

Опширније

Ја немам толико пара одједном. Шта да радим?

Ја немам толико пара одједном. Шта да радим? Школарина се може платити и у 3 рате. За студијске програме Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство и Софтверско инжењерство прва рата је 1320€ приликом уписа, друга је 990€ до … Опширније

Опширније

Да ли могу да наставим школовање у иностранству?

Да ли могу да наставим школовање у иностранству? То зависи од факултета на коме желите да наставите школовање. Неке од реномираних институција (као нпр. MIT) примају наше студенте на наставак школовања, при чему им признају … Опширније

Опширније

Зашто уписати РАФ?

Зашто уписати РАФ? ЗАТО ШТО ДАЈЕ ЗНАЊЕ КОЈЕ ЈЕ ОДМАХ ПРИМЕНЉИВО. ЗАТО ШТО ДАЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКУ ДИПЛОМУ ИНФОРМАТИЧАРА ИЛИ ИНЖЕЊЕРА РАЧУНАРСТВА. ЗАТО ШТО ШКОЛУЈЕ СТУДЕНТЕ ПО НАЈНОВИЈИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА. ЗАТО ШТО ИМА НАСТАВНИЧКИ КАДАР КОЈИ, ОСИМ … Опширније

Опширније

Освојио сам једну од прве три награде…

Освојио сам награду на државном такмичењу и могу да се упишем где хоћу. Шта ми нуди Рачунарски факултет? Ученик који је заузео неко од првих десет места на Српској информатичкој олимпијади, аутоматски постаје стипендиста Рачунарског … Опширније

Опширније

Шта обухвата школарина?

Шта обухвата школарина? Цена школарине укључује апсолутно све: наставу, индивидуалне консултације, полагање испита, али и: комплетну литературу, софтверске лиценце, неограничени приступ Internetu, употребу осталих ресурса факултета, све потврде, уверења, обрасце, дипломе итд. Једном речју, за … Опширније

Опширније