O master smeru informacioni sistemi

Master studije informacionih sistema izučavaju arhitekturu IS, savremene metodološke pristupe razvoju IS, tehnološke platforme na kojoj će IS funkcionisati, međusobne odnose razvoja IS i uvođenja gotovih softverskih rešenja.Da li biste želeli da kao konsultant usmeravate … Opširnije

Opširnije

Računarske nauke ili Računarsko inženjerstvo

Šta su računarske nauke?Računarska nauka (CS – Computer science) je sistematsko proučavanje algoritamskih metoda za predstavljanje i preoblikovanje informacija, uključujući njihovu teoriju, dizajn, implementaciju, primenu i efikasnost. Ova disciplina je iznikla pedesetih godina prošlog veka … Opširnije

Opširnije

Šta je to softversko inženjerstvo?

Šta je to softversko inženjerstvo?Eksplozivni razvoj računarstva kreirao je nove discipline, a sa njima i nova radna mesta. Jedna od njih je i kontroverzna disciplina poznata pod nazivom softversko inženjerstvo. U ovom trenutku, veliki broj … Opširnije

Opširnije

Muzička produkcija

Muzička produkcijaPredmeti muzičke produkcije na Računarskom fakultetu su integrisani u domen interdisciplinarnog i multimedijalnog umetničkog programa na studijskom programu Računarskog dizajna. Program muzičke produkcije je u osnovi namenjen za sve individualne i multimedijalne projekte gde … Opširnije

Opširnije

Informacione tehnologije

Alati zasnovani na računaruInformacione tehnologije imaju koren u pojašnjenju dva pojma: informacije kao oplemenjenog podatka i tehnologije, koju objašnjavamo kao razvoj i primenu alata, mašina, materjala i procesa koji mogu pomoći u rešavanju ljudskih problema. … Opširnije

Opširnije

Učenje na daljinu

Da li na Računarskom fakultetu postoje studijski programi koji se realizuju putem učenja na daljinu?Ne postoje. Mi smatramo da se celokupno gradivo koje je pokriveno studijskim programima Računarskog fakulteta, na današnjm nivou tehnologije ne može … Opširnije

Opširnije

Kada završim Računarski fakultet

Kada završim Računarski fakultet gde mogu da se zaposlim?Sa diplomom Računarskog fakulteta nema nezaposlenih (jedan broj studenata se zapošljava već tokom studija). Naši bivši studenti rade u institucijama kao što su: Facebook, Google, Microsoft Development … Opširnije

Opširnije

Diploma u inostranstvu

Da li je diploma Računarskog fakulteta priznata u inostranstvu?Ne postoji jedinstveni spisak visokoobrazovnih institucija koje su priznate u inostranstvu. Priznavanje naših diploma u inostranstvu zavisi od zemlje u kojoj biste da nostrifikujete diplomu, kao i … Opširnije

Opširnije

Da li je Računarski fakultet akreditovan?

Da li je Računarski fakultet akreditovan?Da. Svi studijski programi, kao i sam fakultet kao ustanova, akreditovani su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li visokoškolska ustanova … Opširnije

Opširnije

Ja strašno volim računare…

Ja strašno volim računare, ali mi roditelji savetuju da upišem neki od državnih fakulteta jer je njihova diploma priznata i pružaju bolje znanje.Nažalost, i ovo je jedna od velikih zabluda koja je i dalje prisutna, … Opširnije

Opširnije

Prelazak sa drugog fakulteta

Da li mogu da pređem sa drugog fakulteta ako imam dovoljan broj ESP bodova?Prelazak sa srodnih fakulteta moguć je na sve studijske programe. ESP bodovi se priznaju u onom obimu koji poseduju slični ispiti na … Opširnije

Opširnije

Prodaja diploma

Priča se da se na privatnim fakultetima „prodaju“ diplome. Možda mi je sigurnije da upišem neki državni fakultet?Afere oko prodaje ispita i diploma na državnim fakultetima iz osnova ruše ovaj stereotip.

Opširnije

Kolika je školarina i kako se plaća?

Kolika je školarina i kako se plaća?Za studijske programe Računarske nauke, Računarsko inženjerstvo i Softversko inženjerstvo godišnja školarina iznosi 3000€. Za svaki pojedinačni predmet plaća se 50€ po jednom ESPB bodu.Za studijski program Informacione tehnologije godišnja školarina … Opširnije

Opširnije

Zašto upisati RAF?

Zašto upisati RAF?ZATO ŠTO DAJE ZNANJE KOJE JE ODMAH PRIMENLJIVO.ZATO ŠTO DAJE UNIVERZITETSKU DIPLOMU INFORMATIČARA ILI INŽENJERA RAČUNARSTVA.ZATO ŠTO ŠKOLUJE STUDENTE PO NAJNOVIJIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA.ZATO ŠTO IMA NASTAVNIČKI KADAR KOJI, OSIM AKADEMSKOG, POSEDUJE I BOGATO … Opširnije

Opširnije

Osvojio sam jednu od prve tri nagrade…

Osvojio sam nagradu na državnom takmičenju i mogu da se upišem gde hoću. Šta mi nudi Računarski fakultet?Učenik koji je zauzeo neko od prvih deset mesta na Srpskoj informatičkoj olimpijadi, automatski postaje stipendista Računarskog fakulteta. … Opširnije

Opširnije

Šta obuhvata školarina?

Šta obuhvata školarina?Cena školarine uključuje apsolutno sve: nastavu, individualne konsultacije, polaganje ispita, ali i:kompletnu literaturu,softverske licence,neograničeni pristup Internetu,upotrebu ostalih resursa fakulteta,sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome itd.Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

Opširnije