Мултимедијални дизајн - Докторске студије

dizajndoktorskeСинтагма „мултимедијални дизајн“ означава све праксе креирања мултимедија у чијим су основама фотографија, типографија, илустрација, анимација, видео и звук. Означава и пројектовање интерактивних мултимедија, тј. производа који се морфолошки одређују начином употребе и партиципацијом више корисника.
Студенти докторских академских студија Мултимедијалног дизајна се оспособљавају за интердисциплинарно бављење обликовањем мултимедија, те за критичко расуђивање о феноменима савременог дизајна и уметности. Овако оријентисан студијски програм рачуна на – код корисника дизајна – потенцијално истовремен доживљај разнородних и кумулативних садржаја. Инсистира се на одговарајућој информатичкој стручности као услову за усавршавање и креативно мишљење у контексту софтверски детерминисане производње.

Назив студијског програма: Докторске академске студије – Мултимедијални дизајн (акредитован 2021.)
Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
Звање: Доктор уметности – примењене уметности и дизајн
Број студената који се уписују у прву годину: до 5 студената

Услови за упис:

Подаци о наставницима

Подаци о менторима

Акредитација и дозвола за рад