Multimedijalni dizajn – Doktorske studije

Sintagma „multimedijalni dizajn“ označava sve prakse kreiranja multimedija u čijim su osnovama fotografija, tipografija, ilustracija, animacija, video i zvuk. Označava i projektovanje interaktivnih multimedija, tj. proizvoda koji se morfološki određuju načinom upotrebe i participacijom više korisnika.

Studenti doktorskih akademskih studija Multimedijalnog dizajna se osposobljavaju za interdisciplinarno bavljenje oblikovanjem multimedija, te za kritičko rasuđivanje o fenomenima savremenog dizajna i umetnosti. Ovako orijentisan studijski program računa na – kod korisnika dizajna – potencijalno istovremen doživljaj raznorodnih i kumulativnih sadržaja. Insistira se na odgovarajućoj informatičkoj stručnosti kao uslovu za usavršavanje i kreativno mišljenje u kontekstu softverski determinisane proizvodnje.

Multimedijalni dizajn

 • Naziv studijskog programa:
  Doktorske akademske studije – Multimedijalni dizajn (akreditovan 2021.)
 • Trajanje: 3 godine (180 ESP bodova)
 • Zvanje: Doktor umetnosti – primenjene umetnosti i dizajn
 • Broj studenata koji se upisuju u prvu godinu:
  do 5 studenata

Uslovi za upis:

Podaci o nastavnicima

Podaci o mentorima

Akreditacija i dozvola za rad

Školarina

Gledano iz ugla studenta školarina predstavlja investiciju u sopstvenu budućnost.

Školarina uključuje:

 • nastavu,
 • individualne konsultacije,
 • polaganje ispita,
 • kompletnu literaturu u štampanom ili elektronskom obliku,
 • neograničeni pristup internetu,
 • upotrebu ostalih resursa fakulteta,
 • sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome, itd.

Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

Cena doktorskih studija je 3.600€.

U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 4.000€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1.600€,
 • druga rata – do 31. januara se plaća 1.200€,
 • treća rata – do 30. aprila se plaća 1.200€.

Maksimalan popust do 40% – za svaku završenu godinu osnovnih i master akademskih studija na Računarskom fakultetu budući doktoranti ostvaruju pravo na 8 % popusta.

Cene su izražene u evrima za jednu godinu studija, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Primer uplatnice

Plan i sadržaj studija

I godina

II godina

III semestarČasovaESPB
Izborni predmet (bira se 30 ESPB)10+1030
Korektivi oblika5+515
Animacija5+515
Konceptualna umetnost5+515
Sinhronizacija slike i zvuka5+515
IV semestarČasovaESPB
Doktorski umetnički projekat – teorijske osnove i umetnički kvalifikacioni ispit0+20+230

Znanja i Beneficije

Znanja

Studijski program doktorskih akademskih studija obezbeđuje izuzetne kompetencije u struci oblikovanja i razumevanja multimedija. Studenti kreiraju multimedije koji se uobličavaju načinom upotrebe, tj. rekonfigurišu interaktivnim upravljanjem. Kadri su da projektuju bihevioralne situacije i perceptivne performanse u virtuelnom prostoru. Nadasve, program ima svrhu da:

1) Upotpuni kvalitet doktorskih akademskih studija dizajna u Republici Srbiji;
2) Osposobi studente, buduće doktore umetnosti, za razumevanje, opisivanje i objašnjavanje graničnih
vrednosti, razvojnih linija i polja preseka multimedijalnih oblasti;
3) Upotpuni kvalitet učinka dizajnerske i umetničke prakse u Republici Srbiji.

Beneficije

Studenti Računarskog fakulteta imaju sledeće beneficije:

 • Statusom studenta Računarskog fakulteta stiču prava na: zdravstveno osiguranje, povlašćenu vožnju u gradskom prevozu, ETC karticu i druge studentske popuste,
 • Popust od 30% na CET-ova izdanja, informacije u sekretarijijatu RAF-a
 • Popust od 50% za sve kurseve u organizaciji CET-a, Knez Mihajlova 6/VI ili Trg Republike 5/V, 328-1614

2568-studijski-program