Мултимедијални дизајн – Докторске студије

Синтагма „мултимедијални дизајн“ означава све праксе креирања мултимедија у чијим су основама фотографија, типографија, илустрација, анимација, видео и звук. Означава и пројектовање интерактивних мултимедија, тј. производа који се морфолошки одређују начином употребе и партиципацијом више корисника.

Студенти докторских академских студија Мултимедијалног дизајна се оспособљавају за интердисциплинарно бављење обликовањем мултимедија, те за критичко расуђивање о феноменима савременог дизајна и уметности. Овако оријентисан студијски програм рачуна на – код корисника дизајна – потенцијално истовремен доживљај разнородних и кумулативних садржаја. Инсистира се на одговарајућој информатичкој стручности као услову за усавршавање и креативно мишљење у контексту софтверски детерминисане производње.

Мултимедијални дизајн

 • Назив студијског програма:
  Докторске академске студије – Мултимедијални дизајн (акредитован 2021.)
 • Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
 • Звање: Доктор уметности – примењене уметности и дизајн
 • Број студената који се уписују у прву годину:
  до 5 студената

Услови за упис:

Подаци о наставницима

Подаци о менторима

Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цена докторских студија је 3.600€.

У случају плаћања на рате укупна цена је 4.000€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1.600€,
 • друга рата – до 31. јануара се плаћа 1.200€,
 • трећа рата – до 30. априла се плаћа 1.200€.

Максималан попуст до 40% – за сваку завршену годину основних и мастер академских студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

План и садржај студија

II година

Знања и Бенефиције

Знања

Студијски програм докторских академских студија обезбеђује изузетне компетенције у струци обликовања и разумевања мултимедија. Студенти креирају мултимедије који се уобличавају начином употребе, тј. реконфигуришу интерактивним управљањем. Кадри су да пројектују бихевиоралне ситуације и перцептивне перформансе у виртуелном простору. Надасве, програм има сврху да:

1) Употпуни квалитет докторских академских студија дизајна у Републици Србији;
2) Оспособи студенте, будуће докторе уметности, за разумевање, описивање и објашњавање граничних
вредности, развојних линија и поља пресека мултимедијалних области;
3) Употпуни квалитет учинка дизајнерске и уметничке праксе у Републици Србији.

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на ЦЕТ-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/VI или Трг Републике 5/V, 328-1614

2568-studijski-program