Софтверско инжењерство – Основне студије

Образовање дипломираних инжењера који су високо компетентни за пројектовање и имплементацију квалитетног софтвера, поседују сва неопходна знања и вештине за даље школовање на мастер академским студијама и праћење брзог технолошког развоја у широј области развоја софтвера. Посебно, циљ студијског програма је постизање високих компетенција и академских вештина из области савремених технологија и принципа софтверског инжењерства, софтверских процеса, примену савремених софтверских архитектура и платформи за поуздано и безбедно извршавање рачунарских програма.

Студенти се на овом студијском програму кроз пројекте и практичне задатке припремају за реално радно окружење које подразумева аналитичко сагледавање проблема, креативан начин размишљања, рад у тиму, коришћење доступне документације, пројектовање или употребу постојећих алгоритама, као и употребу одговарајућих технологија и парадигми програмирања.

Студенти студијског програма Софтверско инжењерство од треће године студија опредељују се за једну од понуђених тематских група изборних предмета: Квалитет и безбедност софтвера, Софтверске методе и софтвери или Развој софтвера.

Софтверско инжењерство

 • Назив студијског програма:
  Софтверско инжењерство
 • Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
 • Звање: Дипломирани инжењер софтвера
 • Број студената који се уписују у прву годину:
  до 60 студената
 • Тематске групе изборних предмета у V, VI i VII семестру: 
  1. Квалитет и безбедност софтвера
  2. Софтверске методе и софтвери
  3. Развој софтвера

Услови за упис:

Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цена академских студија је 3.000€.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.300€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1320€,
 • друга рата – до 31. децембра се плаћа 990€,
 • трећа рата – до 1. априла се плаћа 990€.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

План и садржај студија

III година

V семестар Часова ЕСПБ
Напредне базе података 2+2 6
Развој софтвера 2+2 6
Тематске групе изборних предмета (бира се 18 ЕСПБ) 6+6 18
Квалитет и безбедност софтвера Тестирање софтвера 2+2 6
Безбедност рачунарских система 2+2 6
Безбедност у облаку 2+2 6
Софтверске методе и процеси Тестирање софтвера 2+2 6
Шел програмирање 2+2 6
Одржавање и реинжењеринг софтвера 2+2 6
Развој софтвера Паралелни алгоритми 2+2 6
Рачунарска графика 2+2 6
Програмски преводиоци 2+2 6
VI семестар Часова ЕСПБ
Програмирање система 2+2 6
Интеракција човек-рачунар 2+2 6
Тематске групе изборних предмета (бира се 18 ЕСПБ) 6+6 18
Квалитет и безбедност софтвера Софтверски процеси 2+2 6
Криптографија 2+2 6
Безбедност мрежа 2+2 6
Софтверске методе и процеси Алати софтверског инжењерства 2+2 6
Софтверски процеси 2+2 6
Конструкција софтвера 2+2 6
Развој софтвера Развој веб апликација 2+2 6
Развој мобилних апликација 2+2 6
Парадигме програмирања 2+2 6

IV година

VII семестар   Часова ЕСПБ
Велики подаци   2+2 6
Управљање пројектима   2+2 6
Тематске групе изборних предмета (бира се 18 ЕСПБ)   6+6 18
Квалитет и безбедност софтвера Безбедност софтвера 2+2 6
Поуздани софтверски системи 2+2 6
DevOps 2+2 6
Софтверске методе и процеси DevOps 2+2 6
Управљање конфигурацијом 2+2 6
Дата центар инфраструктура 2+2 6
Развој софтвера Примењена вештачка интелигенција 2+2 6
Развој рачунарских игара 2+2 6
Архитектура података 2+2 6
VIII семестар   Часова ЕСПБ
Теорија алгоритама, аутомата и језика   4+3 8
Наменски рачунарски системи   3+3 7
Примењени дистрибуирани системи

 

  3+2 6
Стручна пракса   0+0 3
Завршни рад – Истраживање и припрема   0+0 4
Завршни рад – Израда и одбрана   0+0 2

Знања и Бенефиције

Знања

 • Критичко разумевање и вредновање рачунарских алгоритама и других елемената програмирања, као и примена теорије у имплементацији сложених софтверских система.
 • Поседовање стручних знања из пројектовања, развоја и примене принципа различитих парадигми на развој софтверских система.
 • Препознавање и примена одговарајућих платформских технологија и софтверских окружења за решавање конкретног доменског проблема.
 • Способност организације и контроле процеса развоја системског и апликационог софтвера, спремност за обучавање других и дељење знања.

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CЕТ-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији CЕТ-а, Кнез Михајлова 6/VI или Трг Републике 5/V, 328-1614

Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

 • Web developer
 • Systems analyst
 • DevOps engineer
 • System developer
 • Solution architect
 • Software engineer
 • Software designer
 • Software architect
 • Software test engineer
 • User interface designer
 • Site reliability engineer
 • Information security officer
 • Information security analyst
 • Embedded software engineer
 • Mobile application developer
 • Software engineering manager
 • Software requirements engineer
 • Software quality assurance manager

2568-studijski-program