Računarsko inženjerstvo – Osnovne studije

Obrazovanje za profesiju inženjera koji će biti sposoban da primenom stečenog znanja i najmodernijih informaciono-komunikacionih tehnologija projektuje, implementira i održava računarske sisteme i sisteme visokog nivoa složenosti, uključujući distribuirane sisteme, sisteme u oblaku i internet stvari (IoT). Rukovodi ili učestvuje u razvoju, implementaciji i integraciji namenskog softvera za inteligentne sisteme, kao što su roboti, dronovi ili autonomna drumska vozila.

Studenti se na ovom studijskom programu kroz projekte i praktične zadatke pripremaju za realno radno okruženje koje podrazumeva analitičko sagledavanje problema, kreativan način razmišljanja, rad u timu, korišćenje dostupne dokumentacije, primenu adekvatnog matematičkog aparata i algoritama, kao i upotrebu odgovarajućih tehnologija i paradigmi programiranja.

Studijski program je koncipiran u skladu sa iskazanim potrebama većeg broja kompanija koje posluju u Srbiji, među kojima su i firme sa kojima Računarski fakultet ima ugovore o poslovnoj saradnji.

Računarsko inženjerstvo

 • Naziv studijskog programa:
  Računarsko inženjerstvo (reakreditovan 2021.)
 • Prethodni naziv studijskog programa:
 • Računarsko inženjerstvo (reakreditovan 2014.)
  Računarske mreže i komunikacije (akreditovan 2009.)
 • Trajanje: 4 godine (240 ESP bodova)
 • Zvanje: Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Broj studenata koji se upisuju u prvu godinu:
  do 180 studenata

Uslovi za upis:

Akreditacija i dozvola za rad

Školarina

Gledano iz ugla studenta školarina predstavlja investiciju u sopstvenu budućnost.

Školarina uključuje:

 • nastavu,
 • individualne konsultacije,
 • polaganje ispita,
 • kompletnu literaturu u štampanom ili elektronskom obliku,
 • neograničeni pristup internetu,
 • upotrebu ostalih resursa fakulteta,
 • sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome, itd.

Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

Cena akademskih studija je 3.000€.

U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 3.300€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1320€,
 • druga rata – do 31. decembra se plaća 990€,
 • treća rata – do 1. aprila se plaća 990€.

Cene su izražene u evrima za jednu godinu studija, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Primer uplatnice

Plan i sadržaj studija

Znanja i Beneficije

Znanja

 • Akademsko znanje iz matematičke i inženjerske teorije, uključujući kritičko razumevanje i vrednovanje računarskih algoritama i drugih elemenata programiranja, kao i primene teorije u projektovanju i implementaciji složenih računarskih sistema.
 • Visoki nivo inženjerskog razmišljanja i praktičnog rešavanja nepoznatih problema.
 • Stručno znanje iz razvoja računarskih sistema, uključujući i primenu teorije i principa različitih paradigmi programiranja.

Beneficije

Studenti Računarskog fakulteta imaju sledeće beneficije:

 • Statusom studenta Računarskog fakulteta stiču prava na: zdravstveno osiguranje, povlašćenu vožnju u gradskom prevozu, ETC karticu i druge studentske popuste,
 • Popust od 30% na CET-ova izdanja, informacije u sekretarijijatu RAF-a
 • Popust od 50% za sve kurseve u organizaciji CET-a, Knez Mihajlova 6/VI ili Trg Republike 5/V, 328-1614

Poslovi / zanimanja

Neki od poslova koji se mogu obavljati po završenom studijskom programu:

 • System engineer
 • DevOps engineer
 • Network engineer
 • Network architect
 • Software engineer
 • Software developer
 • Integration specialist
 • System administrator
 • Software developer
 • Engineering manager
 • Network administrator
 • Multicloud IT engineer
 • Forensic computer analyst
 • Cloud computing engineer
 • Information security analyst
 • Embedded software engineer
 • Cloud infrastructure engineer
 • Information security engineer
 • Software integration developer
 • Computer engineering professor
 • Chief information security officer
 • Artificial intelligence and machine learning engineer

1 thought on “Računarsko inženjerstvo – Osnovne studije”

Comments are closed.

2568-studijski-program