Multimedijalni dizajn – Osnovne studije

Multimedijalni dizajn je studijski program u domenu vizuelnih i audio umetnosti, koji ima za cilj da studenti nauče da kreiraju računarske multimedijalne sadržaje.

Reč je o interdisciplinarnom programu koji objedinjuje znanja iz oblasti slikarstva, grafičkog dizajna, tipografije, fotografije, animacije, interaktivnih računarskih medija, dizajna zvuka, dizajna enterijera, računarstva i teorije umetnosti.

Opširnije…

Još fotografija muzičkog studija

Multimedijalni dizajn

 • Naziv studijskog programa:
  Multimedijalni dizajn (reakreditovan 2021.)
 • Prethodni naziv studijskog programa:
  Računarski dizajn (akreditovan 2016.)
 • Trajanje: 4 godine (240 ESP bodova)
 • Zvanje: Diplomirani dizajner
 • Broj studenata koji se upisuju u prvu godinu:
  do 20 studenata

Uslovi za upis:

Akreditacija i dozvola za rad

Školarina

Gledano iz ugla studenta školarina predstavlja investiciju u sopstvenu budućnost.

Školarina uključuje:

 • nastavu,
 • individualne konsultacije,
 • polaganje ispita,
 • literaturu u štampanom ili elektronskom obliku,
 • neograničeni pristup internetu,
 • upotrebu ostalih resursa fakulteta,
 • sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome, itd.

Cena akademskih studija je 3.600€.

Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 4.000€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1.600€,
 • druga rata – do 31. decembra se plaća 1.200€,
 • treća rata – do 1. aprila se plaća 1.200€.

Generaciji studenata 2023/2024. odobrava se specijalan popust od 12,5% za sve četiri godine studija, umesto 3.600€, cena je 3.150€ po godini.

U slučaju plaćanja u ratama, uz specijalni popust, ukupna cena je 3.500€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1.400€,
 • Druga rata – do 31. decembra se plaća 1.050€,
 • Treća rata – do 1. aprila se plaća 1.050€.

Cene su izražene u evrima za jednu godinu studija, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Primer uplatnice

Plan i sadržaj studija

IV godina

VII semestarČasovaESPB
Uvod u 3D animaciju2+26
Animirana grafika3+38
Izborni predmeti (bira se 18 ESPB)6+616
Digitalna slika3+38
Postprodukcija3+38
Poetike digitalne umetnosti3+38
Poetike fotografske umetnosti3+38
VIII semestarČasovaESPB
Film i multimedija3+38
3D animacija4+38
Multimedijalni računarski sistemi 23+38
Završni rad – priprema0+03
Završni rad – izrada i odbrana0+03

Znanja i Beneficije

Znanja

 • Akademsko znanje koje se odnosi na teorije i principe dizajna multimedija, dizajna zvuka, dizajna računarskog krisničkog interfejsa i generativne umetnosti.
 • Poznavanje savremenih softverskih platformi u domenu vektorske i rasterske grafike, dizajna multimedija, 2D i 3D animacije, snimanja, montaže i obrade video materijala.
 • Poznavanje tehnika, tehnologija i savremenih softverskih platformi za snimanje, miksoivanje i masterovanje zvuka, kao i njegovu integraciju u multimedijalne sadržaje.

Beneficije

Studenti Računarskog fakulteta imaju sledeće beneficije:

 • Statusom studenta Računarskog fakulteta stiču prava na: zdravstveno osiguranje, povlašćenu vožnju u gradskom prevozu, ETC karticu i druge studentske popuste,
 • Popust od 30% na CET-ova izdanja, informacije u sekretarijatu RAF-a
 • Popust od 50% za sve kurseve u organizaciji CET-a, Knez Mihajlova 6/VI ili Trg Republike 5/V, 328-1614

Poslovi / zanimanja

Neki od poslova koji se mogu obavljati po završenom studijskom programu:

 • Animator
 • Illustrator
 • 3D modeler
 • Layout artist
 • Sound editor
 • UX designer
 • Web designer
 • Concept artist
 • Book designer
 • Level designer
 • Sound designer
 • Cinematic artist
 • Storyboard artist
 • Graphic designer
 • Multimedia artist
 • Cloud infrastructure engineer
 • Information security engineer
 • Character designer
 • Interactive designer
 • User interface artist
 • Motion graphic artist
 • Visual development artist
 • Computer interaction designer

2568-studijski-program